reglementen mulab

Info en reglementen seizoen MULAB 2023/ 2024


Voor iedereen
Iedereen is welkom. Er wordt niet gedaan aan stemtests en de leden gebruiken geen notenschrift. We doen op dit moment niet aan koorkleding, maar wel aan enthousiasme en uitstraling. Het motto is: Plezier maakt kwaliteit!

Wanneer en waar
Mulab repeteert wekelijks op de WOENSDAGAVOND aan de Fluiterlaan 400, 2903 HN Capelle aan den IJssel.
De zaal is vanaf 19.45 uur open en we starten om 20.00 uur.
Na een korte pauze rond 21.00 uur gaan we door tot 22.00 uur.

Het CVZI zet zich in om eens in de 2 jaar een uitvoering te initiëren. (Incidenteel zijn er ook kleine optredens in overleg)
Optredens van externe aanvragers zoals instellingen, bedrijven, gaan in overleg met het CVZI via info@charlesvermeer.nl).
Iedereen bereidt zich op de repetities thuis of onderweg voor met behulp van het oefenmateriaal.
De docent beslist, soms in overleg, welk repertoire er gezongen en gespeeld wordt.

Inschrijf- en lesgeld, lesmateriaal
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig EUR. 28,50 en het lesgeld bedraagt EUR. 45,- per maand. In juli en augustus zijn er geen lessen (er is dan ook geen lesgeld verschuldigd).
In de 10 repetitiemaanden per jaar worden er naast de 2 maanden zomerstop geen repetities gehouden in de andere schoolvakanties. Deze vakanties worden elk jaar tijdig bekend gemaakt en zijn na te lezen op www.cvzi.nl
De betaling loopt gewoon door, als je om welke reden dan ook niet bij de repetities aanwezig kunt zijn.
In een productiejaar is de contributie 11x per jaar verschuldigd. (Eens in de 2 jaar)
Deze extra maand wordt in juli in rekening gebracht.
Als je in MULAB meespeelt en op een popkoor zit van het CVZI is er een korting van 7,00 per maand.

Betaling per periode/jaar
Er zijn twee betaalperioden. De eerste periode loopt van september t/m januari (5 maanden, lesgeld EUR. 225,-) en de tweede van februari t/m juni (5 maanden, lesgeld EUR. 225,-). In juli en augustus repeteren we niet en wordt er ook geen lesgeld betaald. De betaling gebeurt steeds vooruit per periode.
Voor de contributie wordt een factuur gestuurd. Ook kun je kiezen voor automatische incasso, eventueel per maand.
Dit kan aangegeven worden op het digitale inschrijfformulier op deze website..
Overmaken van lesgelden kan op bankrekening NL 95 ABNA 0420 3538 79 t.n.v. Charles Vermeer ZangInstituut te Capelle aan den IJssel onder vermelding van eigen naam, naam van de activiteit MULAB en de periode. Het bedrag moet dan uiterlijk een week voor de eerste repetitie-avond van de nieuwe periode op de rekening zijn bijgeschreven. Achterstallige contributie wordt belast met € 25,- administratiekosten. Er wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde contributie.

Later instromen
Belangstellenden zijn altijd welkom om vrijblijvend een eerste repetitie mee te maken. Als je mee wilt zingen geldt: De eerste repetitie is gratis. Als je je inschrijft betaal je eenmalig EUR. 28,50 inschrijfgeld op de avond dat je lid wordt. Je betaalt voorts: EUR. 45,- per maand voor de rest van de periode waarin je start. Als je in de loop van een maand instroomt betaal je EUR. 11,25 per resterende oefenavond in die maand. Betalingen kunnen verricht worden zoals hiervoor onder Betaling per periode / jaar is aangegeven.

Opzeggen
Opzeggen kan slechts per periode met inachtneming van minimaal één volle kalendermaand opzegtermijn voor het verstrijken hiervan. Wil je dus stoppen op 1 februari dan moet je schriftelijk opzeggen voor 1 januari. Bij stoppen per 1 september opzeggen uiterlijk 1 augustus. Op reeds betaalde contributie wordt geen restitutie verleend.
Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden. Opsturen s.v.p. naar Charles Vermeer ZangInstituut, Fluiterlaan 400, 2903 HN Capelle a/d IJssel of per mail naar administratie@charlesvermeer.nl
Het eenmalig inschrijfgeld blijft 3 maanden geldig na uitschrijving.

Informatie
Het instituut zorgt voor het huren van de locatie, inroosteren van eventuele workshopdocenten en de levering van het oefenmateriaal. De administratie wordt bijgehouden door Wendy van der Torre tel. 010-4422599. Mail: administratie@charlesvermeer.nl
De regisseur/ dirigent is verantwoordelijk voor het repertoire, de repetities, het geluid en de leiding bij de optredens. Het CVZI organiseert alles rond MULAB als team. Er is geen klassiek bestuur. Wel wordt er incidenteel aan de leden gevraagd in tijdelijke commissies plaats te nemen. Die commissies begeleiden tijdelijke projecten. Denk bijvoorbeeld aan een optreden, etentje, vrijwilligerswerk, jubileum etc. Op www.cvzi.nl staat actuele informatie.


Charles Vermeer ZangInstituut (CVZI), Fluiterlaan 400, 2903 HN Capelle aan den IJssel, tel: 010- 4422599
E-mail: info@charlesvermeer.nl Contributie s.v.p. uitsluitend overmaken op NL 95 ABNA 0420 3538 79, t.n.v. Charles Vermeer ZangInstituut – Capelle aan den IJssel, o.v.v. de achternaam die bij inschrijving is doorgegeven, mulab en over welke periode het gaat.

Capelle aan den IJssel, juli 2023.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en sneller te laten werken. Meer info