Voorwaarden

Eénmalig inschrijfgeld € 28,50 per persoon
Prijswijzigingen voorbehouden
(Dit geldt voor alle lessen, workshops, cursussen, etc.)

LET OP:
VOOR WAT BETREFT ZANGLESSEN (geldt niet voor de koren):
De bij tarieven genoemde bedragen zijn vaste maandbedragen, die per jaar 11x worden betaald.
In juli en augustus is slechts 1 maand, de maand juli, verschuldigd.

Dus 11 maal het vaste maandbedrag is het te betalen lesgeld per jaar.

Voorbeeld:
Een vast maandbedrag van € 138,50 zegt dus niet, dat bij een frequentie van 1 x per 14 dagen een zangles € 69,25 kost. Dit geeft een vertekend beeld. U betaalt echter het jaarbedrag in 11 gelijke termijnen van 138,50.
U heeft gemiddeld ca. 18 lessen per jaar in deze vorm.

Absentie door ziekte of vakanties buiten de schoolvakanties om vrijwaart dus niet het vaste maandbedrag door te betalen.

Bij elke 14 dagen les wordt van tevoren overeengekomen of uw les in een even of oneven week van het jaar valt. Heeft u altijd les in de even weken en valt zo’n even week in een schoolvakantie, dan vervalt deze en heeft u weer les in de eerstvolgende even week. Als bij lessen eens in de 14 dagen op jaarbasis een groot verschil van lesaantal tussen even en oneven weken ontstaat, wordt soms een lesweek overgeheveld naar de groep met het onvoordeligste aantal lessen. (Andere lesfrequentie, lesduur of met meer/minder personen in duo of groepsles is mogelijk).

Betalingen dienen altijd vooraf te geschieden. Dit kan a contant op het instituut bij de eerste les van de maand, dan wel door overschrijving op:

REKENINGNUMMERS: NL 23 INGB 0002 3867 76 of NL 95 ABNA 0420 3538 79.
t.n.v. Charles Vermeer Zanginstituut te Capelle aan den IJssel.

POPKOREN, UITSLUITEND op NL 95 ABNA 0420 3538 79 t.n.v. Charles Vermeer Zanginstituut te Capelle aan den IJssel o.v.v.naam koor en periode.

Bijschrijving dient dan wel uiterlijk plaats gevonden te hebben in de eerste week van de lesmaand of periode.

Bij zanglessen geldt: U krijgt elk kwartaal een nota toegestuurd. Betaling per maand kan slechts a contant bij de eerste les van de maand dan wel door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso.
Een machtigingsformulier is verkrijgbaar bij de administratie. U kunt ons ook machtigen middels het digitale inschrijfformulier.

BIJ POPKOREN EN MU(SICAL)LAB GELDT: 10 maanden contributie betalen behalve in juli en augustus.
In een productiejaar betaalt MULAB een 11e maandcontributie. (Elke 2 jaar)
Opzeggen schriftelijk via CVZI, Fluiterlaan 400, 2903 HN Capelle aan den IJssel.
Af per 1 september is opzeggen uiterlijk 1 augustus
Af per 1 februari is opzeggen uiterlijk 31 december

Er zijn 3 opzegdata per jaar bij zanglessen: 1 januari, 1 april, 1 oktober.
Bij de popkoren gelden 2 opzegdata per jaar namelijk 1 februari en 1 september.
Uitschrijving schriftelijk 1 maand voor het verstrijken van een der data.
Capels Dagkoor heeft een opzegtermijn van een kalenderjaar. (januari t/m december)
Bij inschrijving langer dan 1 jaar geldt de wet "van Dam" ofwel opzegtermijn 1 maand.

Het CVZI (Charles Vermeer Zanginstituut) werkt samen met "Codarts" en biedt stageplaatsen aan aan studenten van Codarts (Conservatorium) te Rotterdam.
Het kan voorkomen dat de lessen door muziekstudenten worden gegeven. De lessen vallen uiteraard wel onder onze verantwoordelijkheid.

Opzegdata zanglessen:

  • 1 januari
  • 1 april
  • 1 oktober
  • Uitschrijving schriftelijk 1 maand voor het verstrijken van een der data.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en sneller te laten werken. Meer info